இன்று:
 
தேர்தல் முடிவுகள் 2010 Presidential Election Results - 2010

Thursday, January 22, 2009

வீடியோ காட்சிகள் (பொதுவானவை)

 • 130 பூனைகளுடன் வசிக்கும் பெண்மணி

 • Bionic Hand

 • Bodybuilding Accident Fun

 • Chicken Police?

 • Don't Judge too Quickly

 • FIGHT!!! TV Confrontations w/ angry Celebrities

 • Monkey babysitter in India

 • Monkey Boxing

 • Techno Chicken

 • அமெரிக்க எதிர்ப்பு பாடல்

 • ஆனையிரவு கொடியேற்ற வைபவம்

 • இரண்டு முகங்களுடன் பூனக்குட்டி

 • உண்மையாக நடைபெற்ற பகிடி காட்சிகள்

 • உண்மையான நண்பர்கள்

 • உலகின் உயரமான மனிதன் உலகின் குள்ளமான மனிதரை சந்திக்கிறார்

 • உலகிலேயே உயர்ந்த பெண்மணி

 • எதையும் தாங்கும் மோபெட் (mopet)

 • கிளாஸ் சாப்பிடும் மனிதன் - Glass Eating Man

 • குண்டு மனிதர் மனுவேல் உரிபே (Manuel Uribe) வீடியோ காட்சி

 • சந்நியாசியின் குட்டு வெளிப்பட்டது

 • நீண்ட கால்களையுடைய பெண்ணும் குள்ள மனிதரும்

 • மானம் கப்பலேறுகிறது

 • விபத்துகள் - Accidents
 • 0 விமர்சனங்கள்:

  BBC தமிழோசை

  மீனகம்

  தமிழ் அரங்கம்

  அலைகள்

  Nankooram

  நெருடல்

  About This Blog

  Velupillai Prabhakaran

  The rest of the world might never understand the violence Velupillai Prabhakaran stood for, but its imprint on Sri Lanka is wide and deep. For 26 years, the elusive leader of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) had waged war with the government to win an independent homeland, or eelam, for the island's Tamil minority. The struggle claimed more than 70,000 lives--including, on May 18, Prabhakaran's. The government says he was killed, along with 17 of his trusted lieutenants, while fleeing an army ambush.

  Prabhakaran, 54, was born to a middle-class family on the Jaffna Peninsula. Incensed by discrimination against Tamils and radicalized by a militant grade-school teacher, Prabhakaran founded the LTTE in 1976, a year after a group he headed claimed responsibility for killing Jaffna's mayor. By 1983 the guerrilla movement--which pioneered suicide bombings and the recruitment of child soldiers--escalated the fighting into a civil war.

  At the height of his power earlier this decade, Prabhakaran led a de facto government that controlled vast swaths of territory and boasted its own systems of taxes, roads and courts. As the army closed in, he allegedly used thousands of Tamil civilians as human shields. By the final days, just 250 LTTE members remained. They died too, along with the dream of eelam.

  Blog Archive

  சினிமா தகவல்கள்

  வீரகேசரி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

  Puthinam

  அதிர்வு இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

  குளோபல் தமிழ் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

  சங்கதி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

  கூகிள் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

  Thatstamil - தற்ஸ்தமிழ்

  தமிழ்செய்தி இணையம்

    © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

  Back to TOP  

  ^ Scroll to Top