இன்று:
 
தேர்தல் முடிவுகள் 2010 Presidential Election Results - 2010

Monday, October 26, 2009

பிரபாகரன், தமிழ்செல்வன் உட்பட அநேகமான படிப்பறிவில்லா புலித்தலைவர்கள் படித்த தமிழர்களை மதிப்பதே கிடையாது

‘Prabhakaran wanted to destroy educated Tamils’Colombo, Oct. 25: The LTTE’s slain supremo Velupillai Prabhakaran was jealous of educated people and wanted to destroy the Tamil intellectuals for his survival, a Tamil leader has claimed.


"The LTTE was an outfit with uneducated people. The top leadership of the LTTE including Prabh-akaran, Thamilselvam and many more leaders were uneducated. They did not respect the educated Tamils," Emelda Sukumar, the Government Agent (GA) of Killinochchi and Mullaittivu, has said.


"Their (LTTE leaders) intention was to destroy the Tamil intellectuals for their survival. They were jealous of the educated people," Ms Sukumar, the first Tamil woman to be appointed as a GA, told the state-run Sunday Observer.


Ms Sukumar, who has served for over eight years in the region, said the LTTE could not survive because "it undermined the values of the educated people" and added the LTTE leaders were educated up to grade five or eight. "Sukumar, who served as Mullaittiviu GA while under LTTE control and saw their ‘rise and fall’ and how they exploited the money sent by the Tamil Diaspora, said the Tamils who funded LTTE should compensate Wanni Tamils who are affected badly due to the LTTE terror," the paper said. On the allegations of military excesses against LTTE, she said it was not true. "I have seen how the military reacted to LTTE firing. The security forces carried out their missions after careful surveillances of the terrains. They always took the correct targets." —PTI

0 விமர்சனங்கள்:

BBC தமிழோசை

மீனகம்

தமிழ் அரங்கம்

அலைகள்

Nankooram

நெருடல்

About This Blog

Velupillai Prabhakaran

The rest of the world might never understand the violence Velupillai Prabhakaran stood for, but its imprint on Sri Lanka is wide and deep. For 26 years, the elusive leader of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) had waged war with the government to win an independent homeland, or eelam, for the island's Tamil minority. The struggle claimed more than 70,000 lives--including, on May 18, Prabhakaran's. The government says he was killed, along with 17 of his trusted lieutenants, while fleeing an army ambush.

Prabhakaran, 54, was born to a middle-class family on the Jaffna Peninsula. Incensed by discrimination against Tamils and radicalized by a militant grade-school teacher, Prabhakaran founded the LTTE in 1976, a year after a group he headed claimed responsibility for killing Jaffna's mayor. By 1983 the guerrilla movement--which pioneered suicide bombings and the recruitment of child soldiers--escalated the fighting into a civil war.

At the height of his power earlier this decade, Prabhakaran led a de facto government that controlled vast swaths of territory and boasted its own systems of taxes, roads and courts. As the army closed in, he allegedly used thousands of Tamil civilians as human shields. By the final days, just 250 LTTE members remained. They died too, along with the dream of eelam.

Blog Archive

சினிமா தகவல்கள்

வீரகேசரி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Puthinam

அதிர்வு இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

குளோபல் தமிழ் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

சங்கதி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

கூகிள் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Thatstamil - தற்ஸ்தமிழ்

தமிழ்செய்தி இணையம்

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP  

^ Scroll to Top