இன்று:
 
தேர்தல் முடிவுகள் 2010 Presidential Election Results - 2010

Monday, October 26, 2009

Sri Lanka denies Tiger chief executed after surrender

COLOMBO - The Sri Lankan government rejected on Monday fresh accusations that Tamil Tiger separatist leader Velupillai Prabhakaran was executed after surrendering to security forces.


Sri Lanka’s military announced on May 18 the killing of Prabhakaran, who led a 37-year campaign for an independent homeland for minority Tamils in the majority Sinhalese country.


The Sri Lanka Guardian, a US-based website that describes itself as an independent news organisation, reported over the weekend that Prabhakaran had surrendered, but was tortured and killed by the army.


It cited three sources, including a bodyguard who said he had escaped the final offensive and fled the country as well as officials from the Sri Lankan intelligence service and the defence ministry.


But in a statement, the defence ministry said there was a campaign to publish “concocted stories” in a bid to drag Sri Lanka’s military before war crimes tribunals.


“A new version of the consequences that led to Prabhakaran’s death has been concocted, involving the reputation of senior officers who gave leadership to the final battles against Tiger terrorists,” the ministry said.


Both the Sri Lankan military and the Tiger rebels have previously said that Prabhakaran fought to the end.


His body was shown on national television a day later, with a deep cut to his skull. The cut has not been officially explained, but the army said he was killed in a gunbattle with government forces.


The latest claim came as a US State Department report said that both Sri Lankan government forces and Tamil rebels may have violated the laws of war this year during the culmination of their decades-old armed conflict.


Among the claims detailed in the report was the accusation that, in the final few days of fighting, senior Tamil Tiger leaders reached a surrender agreement with government forces but were then executed.


However, the report made no mention of any surrender by Prabhakaran.


Sri Lanka, which has rejected the US report as baseless, said a propaganda campaign had been launched with the “sinister motive of trying to take the security forces to a war crimes tribunal”.


The United Nations has said that up to 7,000 civilians perished in the first four months of this year while up to 100,000 people may have died during the entire conflict.

AFP

0 விமர்சனங்கள்:

BBC தமிழோசை

மீனகம்

தமிழ் அரங்கம்

அலைகள்

Nankooram

நெருடல்

About This Blog

Velupillai Prabhakaran

The rest of the world might never understand the violence Velupillai Prabhakaran stood for, but its imprint on Sri Lanka is wide and deep. For 26 years, the elusive leader of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) had waged war with the government to win an independent homeland, or eelam, for the island's Tamil minority. The struggle claimed more than 70,000 lives--including, on May 18, Prabhakaran's. The government says he was killed, along with 17 of his trusted lieutenants, while fleeing an army ambush.

Prabhakaran, 54, was born to a middle-class family on the Jaffna Peninsula. Incensed by discrimination against Tamils and radicalized by a militant grade-school teacher, Prabhakaran founded the LTTE in 1976, a year after a group he headed claimed responsibility for killing Jaffna's mayor. By 1983 the guerrilla movement--which pioneered suicide bombings and the recruitment of child soldiers--escalated the fighting into a civil war.

At the height of his power earlier this decade, Prabhakaran led a de facto government that controlled vast swaths of territory and boasted its own systems of taxes, roads and courts. As the army closed in, he allegedly used thousands of Tamil civilians as human shields. By the final days, just 250 LTTE members remained. They died too, along with the dream of eelam.

Blog Archive

சினிமா தகவல்கள்

வீரகேசரி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Puthinam

அதிர்வு இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

குளோபல் தமிழ் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

சங்கதி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

கூகிள் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Thatstamil - தற்ஸ்தமிழ்

தமிழ்செய்தி இணையம்

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP  

^ Scroll to Top