இன்று:
 
தேர்தல் முடிவுகள் 2010 Presidential Election Results - 2010

Monday, November 30, 2009

LTTE cadres fleeing Sri Lanka via India

New Delhi: The decimation of the LTTE in Sri Lanka has given a big push to illegal immigration involving Sri Lankan Tamils in India. There is a sudden spurt in Sri Lankan Tamils illegally crossing over to India to take a flight abroad. Agents have kept apace by doubling fees for passports and visa.

Investigators believe most Sri Lankans trying to cross-over to western shores via India are LTTE cadres or sympathizers. Airport authorities have caught at least 40 Sri Lankan Tamils trying to take such flights from Indian airports.

In a latest case at the Indira Gandhi International (IGI) airport on November 16, Rajan Kumar was stopped from boarding an Air India flight to New York, after the US visa on his passport drew suspicion. The regional passport office in Hyderabad had purportedly issued the passport.

But close scrutiny showed the passport was fake. It would have gone down as another case of illegal immigration had Rajan not told investigators he was a Sri Lankan Tamil who had illegally crossed over to India.

His original name was Sivapalan and apart for his Indian passport, he was also carrying documents to prove his Sri Lankan identity. Sivapalan explained he planned to show his original Sri Lankan documents on reaching America. "He would have claimed to be an LTTE sympathizer and a victim of persecution by Sri Lankan forces," said a source who interrogated Sivapalan. But authorities are undecided on whether Sivapalan was really an LTTE recruit or just trying to get a toe-hold in the US.

Sivapalan had got his boarding pass before he was detained, indicating some kind of connivance with airline staff. It is also clear that Sivapalan got his Indian passport from a gang that catered to Sri Lankan Tamils.

The gang has links to an illegal immigration racket busted in Chennai. On October 22, the Chennai police arrested two agents -- Mahenthiran Kajenthiran and Vellaiyan Tharamalingan -- from Vetri Nagar and recovered 27 Indian passports of Sri Lankan Tamils from their houses. Seven Sri Lankan passports and some visa stamps of UK and other western countries too were found.

The passports were meant for Sri Lankan Tamils but the racket was busted before they could be handed over to clients. What startled the authorities was recovery of LTTE propaganda, indicating the gang was helping Sri Lankan Tamils flee India.

During interrogation, the agents gave details of a well-oiled operation in which LTTE cadres or sympathizers are sent abroad. The gang was led by a person named Kalidass, arrested later.

Kalidass used to take people to exotic European locales posing as film crew. But the crew never returned.Authorities are still clueless on the whereabouts of such Sri Lankan Tamils whose passports the gang prepared. So far, only their names are known.

Rajesh Ahuja / DNA

0 விமர்சனங்கள்:

BBC தமிழோசை

மீனகம்

தமிழ் அரங்கம்

அலைகள்

Nankooram

நெருடல்

About This Blog

Velupillai Prabhakaran

The rest of the world might never understand the violence Velupillai Prabhakaran stood for, but its imprint on Sri Lanka is wide and deep. For 26 years, the elusive leader of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) had waged war with the government to win an independent homeland, or eelam, for the island's Tamil minority. The struggle claimed more than 70,000 lives--including, on May 18, Prabhakaran's. The government says he was killed, along with 17 of his trusted lieutenants, while fleeing an army ambush.

Prabhakaran, 54, was born to a middle-class family on the Jaffna Peninsula. Incensed by discrimination against Tamils and radicalized by a militant grade-school teacher, Prabhakaran founded the LTTE in 1976, a year after a group he headed claimed responsibility for killing Jaffna's mayor. By 1983 the guerrilla movement--which pioneered suicide bombings and the recruitment of child soldiers--escalated the fighting into a civil war.

At the height of his power earlier this decade, Prabhakaran led a de facto government that controlled vast swaths of territory and boasted its own systems of taxes, roads and courts. As the army closed in, he allegedly used thousands of Tamil civilians as human shields. By the final days, just 250 LTTE members remained. They died too, along with the dream of eelam.

Blog Archive

சினிமா தகவல்கள்

வீரகேசரி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Puthinam

அதிர்வு இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

குளோபல் தமிழ் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

சங்கதி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

கூகிள் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Thatstamil - தற்ஸ்தமிழ்

தமிழ்செய்தி இணையம்

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP  

^ Scroll to Top