இன்று:
 
தேர்தல் முடிவுகள் 2010 Presidential Election Results - 2010

Monday, November 16, 2009

Sri Lanka - LTTE not only armed, trained ULFA too – Former ULFA leader

The Assamese separatist group got military training from the LTTE, said a former United Liberation Front of Asom (ULFA) leader. It was recently revealed that the ULFA also bought arms from the LTTE.


‘A small ULFA team from the northeast Indian border state went to Jaffna in Sri Lanka in the early 1990s when the LTTE controlled the northern peninsula’, said former ULFA spokesman Sunil Nath.

"We got in touch with the LTTE through a Tamil Nadu politician." Sunil Nath told IANS in a telephonic interview from Assam. "He (the politician) in turn contacted the LTTE."

According to Sunil Nath, who has since quit the ULFA and is now a journalist, two Assamese guerrillas were picked to get training from the LTTE.

But the ULFA men returned to India within a week. According to another former ULFA militant who is now a businessman, they came back ahead of time "because the LTTE training was too tough for us".

Sunil Nath said the ULFA delegation in Jaffna also met Mahattaya, then the number two in the LTTE. The Tigers executed Mahattaya in 1994 on charges of being an Indian spy, reported IANS.

The LTTE has claimed repeatedly that it never interfered in India's internal affairs. Indian officials have always contested the LTTE claim. The ULFA seeks to secede oil-rich Assam from India.

Sunil Nath said that when the ULFA men returned to India by sea, an LTTE guerrilla accompanied them and went on to travel to ULFA camps in Assam.

"The LTTE guy was in his 20s," he said. "I also met him. We had some discussions."

Sunil Nath's comments followed the discovery last month of an ULFA document stating the group paid Rs.2.3 million to the LTTE to buy weapons from them.

The document was one of several related to ULFA's financial transactions that the Indian Army's 19 Kumaon Regiment seized along with a large cache of weapons and explosives buried in a pit in a forest in the district of Tinsukia Oct 19.

The discovery included 35 kg of RDX explosives, one AK-56 rifle, a grenade launcher, four pen pistols, a carbine machine gun, two 9 mm pistols, detonators and a huge quantity of ammunition and assorted weapons.

When the army found the document listing the ULFA-LTTE links, a former ULFA member, Prabal Neog, had claimed that "three thin Tamil men" came to their camp in Assam in the early 1990s.

But Sunil Nath insisted that only one LTTE member came with the ULFA guerrillas returning from Sri Lanka.

Besides training and selling weapons to the ULFA, Indian officials say the LTTE also trained young men from Tamil Nadu to become insurgents. All of them were, however, arrested in the crackdown on the Tigers following the assassination of former Prime Minister Rajiv Gandhi in May 1991 by an LTTE suicide bomber.

0 விமர்சனங்கள்:

BBC தமிழோசை

மீனகம்

தமிழ் அரங்கம்

அலைகள்

Nankooram

நெருடல்

About This Blog

Velupillai Prabhakaran

The rest of the world might never understand the violence Velupillai Prabhakaran stood for, but its imprint on Sri Lanka is wide and deep. For 26 years, the elusive leader of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) had waged war with the government to win an independent homeland, or eelam, for the island's Tamil minority. The struggle claimed more than 70,000 lives--including, on May 18, Prabhakaran's. The government says he was killed, along with 17 of his trusted lieutenants, while fleeing an army ambush.

Prabhakaran, 54, was born to a middle-class family on the Jaffna Peninsula. Incensed by discrimination against Tamils and radicalized by a militant grade-school teacher, Prabhakaran founded the LTTE in 1976, a year after a group he headed claimed responsibility for killing Jaffna's mayor. By 1983 the guerrilla movement--which pioneered suicide bombings and the recruitment of child soldiers--escalated the fighting into a civil war.

At the height of his power earlier this decade, Prabhakaran led a de facto government that controlled vast swaths of territory and boasted its own systems of taxes, roads and courts. As the army closed in, he allegedly used thousands of Tamil civilians as human shields. By the final days, just 250 LTTE members remained. They died too, along with the dream of eelam.

Blog Archive

சினிமா தகவல்கள்

வீரகேசரி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Puthinam

அதிர்வு இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

குளோபல் தமிழ் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

சங்கதி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

கூகிள் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Thatstamil - தற்ஸ்தமிழ்

தமிழ்செய்தி இணையம்

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP  

^ Scroll to Top