இன்று:
 
தேர்தல் முடிவுகள் 2010 Presidential Election Results - 2010

Sunday, November 1, 2009

Asylum seekers had lived in Indonesia

It's been revealed that most of the Sri Lankan asylum seekers in a standoff with Australian authorities off Indonesia's Bintan Island have admitted living in Indonesia for years, providing the Rudd government with leverage to convince Indonesia to take them back.


Indonesia's senior official in charge of the matter, Sujatmiko, said he was unaware of the history of the asylum seekers but asked that all information be passed to him as a matter of urgency, Fairfax newspapers reported.


In written messages thrown off the Oceanic Viking, the Australian customs ship that has been home to the 78 ethnic Tamils for the past two weeks, the asylum seekers said they had been living in Indonesia for as long as five years and had been accepted by the United Nations office in Jakarta as genuine refugees.


They said they engaged a people smuggler because of their frustrations that no country would accept them, leaving them to sit in limbo in rented accommodation in Indonesia, unable to work or study.


The message insisted the Sri Lankans had arrived in Indonesia "normally".


Part of the Indonesian justification for not taking the Sri Lankans is that they are refusing to be registered by their immigration officials. But it appears that they already have been. The United Nations High Commission for Refugees doesn't process asylum seekers unless they have been registered first, Fairfax says.


Saturday's development came as the federal government announced a doubling of the capacity of the Christmas Island immigration detention centre as it braces for more boat arrivals.

AAP

0 விமர்சனங்கள்:

BBC தமிழோசை

மீனகம்

தமிழ் அரங்கம்

அலைகள்

Nankooram

நெருடல்

About This Blog

Velupillai Prabhakaran

The rest of the world might never understand the violence Velupillai Prabhakaran stood for, but its imprint on Sri Lanka is wide and deep. For 26 years, the elusive leader of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) had waged war with the government to win an independent homeland, or eelam, for the island's Tamil minority. The struggle claimed more than 70,000 lives--including, on May 18, Prabhakaran's. The government says he was killed, along with 17 of his trusted lieutenants, while fleeing an army ambush.

Prabhakaran, 54, was born to a middle-class family on the Jaffna Peninsula. Incensed by discrimination against Tamils and radicalized by a militant grade-school teacher, Prabhakaran founded the LTTE in 1976, a year after a group he headed claimed responsibility for killing Jaffna's mayor. By 1983 the guerrilla movement--which pioneered suicide bombings and the recruitment of child soldiers--escalated the fighting into a civil war.

At the height of his power earlier this decade, Prabhakaran led a de facto government that controlled vast swaths of territory and boasted its own systems of taxes, roads and courts. As the army closed in, he allegedly used thousands of Tamil civilians as human shields. By the final days, just 250 LTTE members remained. They died too, along with the dream of eelam.

Blog Archive

சினிமா தகவல்கள்

வீரகேசரி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Puthinam

அதிர்வு இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

குளோபல் தமிழ் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

சங்கதி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

கூகிள் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Thatstamil - தற்ஸ்தமிழ்

தமிழ்செய்தி இணையம்

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP  

^ Scroll to Top