இன்று:
 
தேர்தல் முடிவுகள் 2010 Presidential Election Results - 2010

Tuesday, November 24, 2009

France sentences 21 LTTE militants for extortion money from Tamil Diaspora

A court in France on Monday sentenced 20 out of 21 LTTE Tamil Tigers who were accused of extorting millions of Euros from the Tamil community in France to prison terms.


An AFP report said the leader of the group Nadaraja Matinthiran has been sentenced to 7 years in prison for extorting US$7.4 million (5 million Euros) as taxes from the Tamil community living in Paris and other surrounding areas to finance the LTTE terrorist activities in Sri Lanka.


The other 19 defendants were sentenced to six year or less while one was acquitted.


The court also ordered that the Coordinating Committee of Tamils-France be dismantled after ruling that it was a front for the LTTE, AFP reported.


According to the AFP report most of the suspects were arrested in April 2007 and charged with criminal conspiracy to commit acts of terrorism, financing of terrorism or racketeering to finance terrorism.


French prosecutors said the Tigers imposed a "revolutionary tax" on the Tamil immigrants to France most of whom were political refugees living in Paris and neighboring areas.


Sri Lankan government completely defeated the LTTE in May 2009 following a lengthy military operation.


A Jane's Intelligence Review report in August 2007 said the LTTE's profit margin was some US$ 200 to 300 million per year.

0 விமர்சனங்கள்:

BBC தமிழோசை

மீனகம்

தமிழ் அரங்கம்

அலைகள்

Nankooram

நெருடல்

About This Blog

Velupillai Prabhakaran

The rest of the world might never understand the violence Velupillai Prabhakaran stood for, but its imprint on Sri Lanka is wide and deep. For 26 years, the elusive leader of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) had waged war with the government to win an independent homeland, or eelam, for the island's Tamil minority. The struggle claimed more than 70,000 lives--including, on May 18, Prabhakaran's. The government says he was killed, along with 17 of his trusted lieutenants, while fleeing an army ambush.

Prabhakaran, 54, was born to a middle-class family on the Jaffna Peninsula. Incensed by discrimination against Tamils and radicalized by a militant grade-school teacher, Prabhakaran founded the LTTE in 1976, a year after a group he headed claimed responsibility for killing Jaffna's mayor. By 1983 the guerrilla movement--which pioneered suicide bombings and the recruitment of child soldiers--escalated the fighting into a civil war.

At the height of his power earlier this decade, Prabhakaran led a de facto government that controlled vast swaths of territory and boasted its own systems of taxes, roads and courts. As the army closed in, he allegedly used thousands of Tamil civilians as human shields. By the final days, just 250 LTTE members remained. They died too, along with the dream of eelam.

Blog Archive

சினிமா தகவல்கள்

வீரகேசரி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Puthinam

அதிர்வு இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

குளோபல் தமிழ் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

சங்கதி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

கூகிள் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Thatstamil - தற்ஸ்தமிழ்

தமிழ்செய்தி இணையம்

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP  

^ Scroll to Top