இன்று:
 
தேர்தல் முடிவுகள் 2010 Presidential Election Results - 2010

Monday, November 23, 2009

Sri Lanka hunts for Tiger overseas human trafficker


Security and intelligence agencies have turned the spot light on Ravi Shanker Kanagarajah alias Shangili, a most wanted transnational terrorist cum kingpin of overseas based human trafficking and illegal arms smuggling activities, the Defence Ministry said.


According to the Defence Ministry Ravi Shankar is also found to be the owner of MV Ocean Lady alias Princess Eashwary, vessels extensively used in human smuggling activities- in the LTTE’s overseas network based in Indonesia, Malaysia and Thailand. Earlier, on October 2009, Canadian immigration authorities arrested MV Princess Eashwary (MV Ocean Lady) while smuggling-in 76 bogus asylum seekers into Canadian waters from South Asia. The vessel "Princess Eashwary" is also said to be used extensively for gunrunning activities of the LTTE outfit, prior to its military defeat in May, 2009, the Defence Ministry said.


“His activities abroad have to be very closely monitored by the Law enforcement and intelligence agencies in the countries where he is taking shelter. It is the responsibility of such authorities to take him into custody and deport to Sri Lanka”, the Defence Ministry said.


According to the Defence Ministry, Sri Lankan Law enforcement authorities are working hand-in-hand with the concerned government’s for an extradition order on such criminals cum terrorists.


Ravi Shanker is a great threat for the security on the entire south Asian region. He is also one of the very important and most wanted figure in the organized crimes and human smuggling in the region, the Defence Ministry said.


Ravi Shanker alias Shangili is a Sri Lankan passport holder who had claimed bogus asylum to evade Canadian immigration authorities. He is a key LTTE gunrunner also allegedly engaged in human smuggling, who owns three vessels which are currently under operation and registered in Panama.

0 விமர்சனங்கள்:

BBC தமிழோசை

மீனகம்

தமிழ் அரங்கம்

அலைகள்

Nankooram

நெருடல்

About This Blog

Velupillai Prabhakaran

The rest of the world might never understand the violence Velupillai Prabhakaran stood for, but its imprint on Sri Lanka is wide and deep. For 26 years, the elusive leader of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) had waged war with the government to win an independent homeland, or eelam, for the island's Tamil minority. The struggle claimed more than 70,000 lives--including, on May 18, Prabhakaran's. The government says he was killed, along with 17 of his trusted lieutenants, while fleeing an army ambush.

Prabhakaran, 54, was born to a middle-class family on the Jaffna Peninsula. Incensed by discrimination against Tamils and radicalized by a militant grade-school teacher, Prabhakaran founded the LTTE in 1976, a year after a group he headed claimed responsibility for killing Jaffna's mayor. By 1983 the guerrilla movement--which pioneered suicide bombings and the recruitment of child soldiers--escalated the fighting into a civil war.

At the height of his power earlier this decade, Prabhakaran led a de facto government that controlled vast swaths of territory and boasted its own systems of taxes, roads and courts. As the army closed in, he allegedly used thousands of Tamil civilians as human shields. By the final days, just 250 LTTE members remained. They died too, along with the dream of eelam.

Blog Archive

சினிமா தகவல்கள்

வீரகேசரி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Puthinam

அதிர்வு இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

குளோபல் தமிழ் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

சங்கதி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

கூகிள் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Thatstamil - தற்ஸ்தமிழ்

தமிழ்செய்தி இணையம்

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP  

^ Scroll to Top