இன்று:
 
தேர்தல் முடிவுகள் 2010 Presidential Election Results - 2010

Friday, November 27, 2009

Tiger dies again on his birth anniversary

Chennai: LTTE supremo Velupillai Prabhakaran's death is finally sinking in, on his birthday. Sri Lankan refugees in 115 camps across 25 Tamil Nadu districts were hopeful of his resurrection. They initially denied he was killed, strongly believing he would resurface on November 27, which the LTTE observed as Maaveerar Naal (Heroes' Day) following his birthday on November 26.

However, the refugees are slowly coming to terms with the fact that Prabhakaran will not resurface. Neither will the LTTE be revived to fight for their cause of a life of dignity and equality in Sri Lanka.

"This thought of Prabhakaran returning and rejuvenating the LTTE is diminishing. Today is his birthday and some people were hoping he would dramatically re-appear, as he had done in 2007 to spike rumours of his death. But now we doubt he will actually surface tomorrow... we have more or less lost hope. And irrespective of whether or not he returns, we are given to understand that life is becoming better for Tamils in Sri Lanka," J Rasilda Mary, 25, whose family fled Mullaitheevu when she was a kid, said.

"We believe, many refugees at Menik Farm have returned to their native villages. Our relatives have returned to Trincomalee, but we aren't sure what kind of future awaits them. The signs appear encouraging though. Students affected by the prolonged war have been given some concessions for promotion. Some of the refugees here want to return to Sri Lanka as we don't have citizenship rights here despite living for over two decades," Rasilda, who works for a lawyer in Goomdipoondi, said.

There are about 74,000 Sri Lankan refugees in Tamil Nadu. There are also 26,000 non-camp refugees. Tamil Nadu CM M Karunanidhi has written to prime minister Manmohan Singh seeking to confer citizenship on Lankan refugees staying in India. He had deputed ministers, including deputy CM and son MK Stalin, to the camps to study their condition. Following a report submitted by the ministers, the CM announced a Rs100 crore package to provide better amenities and relief to the camp inmates.


D Ram Raj / DNAFriday, November 27, 2009

0 விமர்சனங்கள்:

BBC தமிழோசை

மீனகம்

தமிழ் அரங்கம்

அலைகள்

Nankooram

நெருடல்

About This Blog

Velupillai Prabhakaran

The rest of the world might never understand the violence Velupillai Prabhakaran stood for, but its imprint on Sri Lanka is wide and deep. For 26 years, the elusive leader of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) had waged war with the government to win an independent homeland, or eelam, for the island's Tamil minority. The struggle claimed more than 70,000 lives--including, on May 18, Prabhakaran's. The government says he was killed, along with 17 of his trusted lieutenants, while fleeing an army ambush.

Prabhakaran, 54, was born to a middle-class family on the Jaffna Peninsula. Incensed by discrimination against Tamils and radicalized by a militant grade-school teacher, Prabhakaran founded the LTTE in 1976, a year after a group he headed claimed responsibility for killing Jaffna's mayor. By 1983 the guerrilla movement--which pioneered suicide bombings and the recruitment of child soldiers--escalated the fighting into a civil war.

At the height of his power earlier this decade, Prabhakaran led a de facto government that controlled vast swaths of territory and boasted its own systems of taxes, roads and courts. As the army closed in, he allegedly used thousands of Tamil civilians as human shields. By the final days, just 250 LTTE members remained. They died too, along with the dream of eelam.

Blog Archive

சினிமா தகவல்கள்

வீரகேசரி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Puthinam

அதிர்வு இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

குளோபல் தமிழ் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

சங்கதி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

கூகிள் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Thatstamil - தற்ஸ்தமிழ்

தமிழ்செய்தி இணையம்

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP  

^ Scroll to Top