இன்று:
 
தேர்தல் முடிவுகள் 2010 Presidential Election Results - 2010

Friday, December 11, 2009

பிரபாகரன், பொட்டம்மான் இறந்துவிட்டார்கள், ராஜிவ்காந்தியின் வழக்கு மூடப்ப்டுகிறது

Prabhakaran, Amman dead; Rajiv case may be closed

Decks have been cleared for the closure of Rajiv Gandhi assassination case with Sri Lankan government confirming the deaths of two most important conspirators in the case, LTTE chief V. Prabhakaran and its intelligence chief Pottu Amman, formally to India.


New Delhi had asked for the death certificates of the two, immediately after the Lankan army operations against LTTE were over and the demand was taken up with Colombo by a high level delegation of National Security Advisor M K Narayanan and then Foreign Secretary Shiv Shankar Menon in May this year.


“A formal determination” of the deaths was done by the Sri Lankan authorities and the same was conveyed to India formally, said a diplomatic source. Now this can bring to Rajiv Gandhi assassination case a sort of closure, he said.


Long before the LTTE was militarily wiped out, India has been demanding the handing over of Prabhakran and Pottu Amman in connection with the assassination of the fomer Prime Minister in May 1991-- from 1995.


“When we raised the issue when Prabhakran was on the run, a senior Lankan officials told us that we would hang him first, then comes the handing over issue”, recalled an official.


The two main conspirators of the case are now “deceased’ and the official confirmation can be passed on to the TADA court in Poonamallee in Tami Nadu that can help the closure of the case, a source said.


The sentencing of 26 convicted persons in the Supreme Court confirmed death for only four,Nalini, Murugan, Santhan and Perarivalan, while awarding life term for three others.

Jayanth Jacob, Hindustan Times

0 விமர்சனங்கள்:

BBC தமிழோசை

மீனகம்

தமிழ் அரங்கம்

அலைகள்

Nankooram

நெருடல்

About This Blog

Velupillai Prabhakaran

The rest of the world might never understand the violence Velupillai Prabhakaran stood for, but its imprint on Sri Lanka is wide and deep. For 26 years, the elusive leader of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) had waged war with the government to win an independent homeland, or eelam, for the island's Tamil minority. The struggle claimed more than 70,000 lives--including, on May 18, Prabhakaran's. The government says he was killed, along with 17 of his trusted lieutenants, while fleeing an army ambush.

Prabhakaran, 54, was born to a middle-class family on the Jaffna Peninsula. Incensed by discrimination against Tamils and radicalized by a militant grade-school teacher, Prabhakaran founded the LTTE in 1976, a year after a group he headed claimed responsibility for killing Jaffna's mayor. By 1983 the guerrilla movement--which pioneered suicide bombings and the recruitment of child soldiers--escalated the fighting into a civil war.

At the height of his power earlier this decade, Prabhakaran led a de facto government that controlled vast swaths of territory and boasted its own systems of taxes, roads and courts. As the army closed in, he allegedly used thousands of Tamil civilians as human shields. By the final days, just 250 LTTE members remained. They died too, along with the dream of eelam.

Blog Archive

சினிமா தகவல்கள்

வீரகேசரி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Puthinam

அதிர்வு இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

குளோபல் தமிழ் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

சங்கதி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

கூகிள் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Thatstamil - தற்ஸ்தமிழ்

தமிழ்செய்தி இணையம்

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP  

^ Scroll to Top