இன்று:
 
தேர்தல் முடிவுகள் 2010 Presidential Election Results - 2010

Monday, December 21, 2009

விடுதலை புலிகளின் பாரிய ஆயுதக் கப்பல் கைப்பற்றப்பட்டு கொழும்பிற்கு கொண்டுவரப்பட்டது

புலிகளுக்கு சொந்தமான பிறின்ஸஸ் கிரிஸ்டீனா (MV 'Princess Christina') கப்பல் கைப்பற்றப்பட்டு இன்றுகாலை கொழும்புக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை கடற்படையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.


Sri Lanka seizes Tiger rebel ship
AFP


COLOMBO (AFP) - Sri Lanka's military said Monday it had seized a cargo ship suspected of being an arms smuggling vessel used by the defeated Tamil Tiger rebels at an undisclosed foreign port.


Navy spokesman Captain Athula Senarath said the 90-metre (300-feet) long Princess Christina had been captured at a foreign port but refused to reveal the location or identify the country.


"We can't say from where we seized the ship, but we deployed our own crew and brought it to Sri Lankan territorial waters," he said.


Sri Lanka's navy last year claimed it had destroyed a fleet of 10 gun-running ships operated by the separatist Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) which was finally defeated in May after a 37-year conflict.


The group's new international representative, Selvarasa Pathmanathan, was taken into custody in August, three months after security forces claimed victory over the rebels.


Pathmanathan, better known as KP, the chief arms smuggler for the Tigers, is in military custody in Sri Lanka after he was arrested in Southeast Asia in August, but has yet to be brought before courts.


The government believes the LTTE sourced most of its weapons from Southeast Asia, including Cambodia and Indonesia, as well as former Soviet republics such as Ukraine.
The UN estimates that up to 100,000 people were killed in Sri Lanka's civil war since the Tamil Tigers took up arms in 1972.

0 விமர்சனங்கள்:

BBC தமிழோசை

மீனகம்

தமிழ் அரங்கம்

அலைகள்

Nankooram

நெருடல்

About This Blog

Velupillai Prabhakaran

The rest of the world might never understand the violence Velupillai Prabhakaran stood for, but its imprint on Sri Lanka is wide and deep. For 26 years, the elusive leader of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) had waged war with the government to win an independent homeland, or eelam, for the island's Tamil minority. The struggle claimed more than 70,000 lives--including, on May 18, Prabhakaran's. The government says he was killed, along with 17 of his trusted lieutenants, while fleeing an army ambush.

Prabhakaran, 54, was born to a middle-class family on the Jaffna Peninsula. Incensed by discrimination against Tamils and radicalized by a militant grade-school teacher, Prabhakaran founded the LTTE in 1976, a year after a group he headed claimed responsibility for killing Jaffna's mayor. By 1983 the guerrilla movement--which pioneered suicide bombings and the recruitment of child soldiers--escalated the fighting into a civil war.

At the height of his power earlier this decade, Prabhakaran led a de facto government that controlled vast swaths of territory and boasted its own systems of taxes, roads and courts. As the army closed in, he allegedly used thousands of Tamil civilians as human shields. By the final days, just 250 LTTE members remained. They died too, along with the dream of eelam.

Blog Archive

சினிமா தகவல்கள்

வீரகேசரி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Puthinam

அதிர்வு இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

குளோபல் தமிழ் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

சங்கதி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

கூகிள் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Thatstamil - தற்ஸ்தமிழ்

தமிழ்செய்தி இணையம்

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP  

^ Scroll to Top