இன்று:
 
தேர்தல் முடிவுகள் 2010 Presidential Election Results - 2010

Monday, December 14, 2009

I did not say , Gotabaya gave orders to kill the LTTE members who came to surrender- Fonseka

(Lanka-e-News 13.Dec.2009 8.30PM) Gen. Sarath Fonseka the common Presidential candidate said today (13) when addressing a Press briefing at the JAIC Hilton Hotel, that he did not state that Defense Secretary Gotabaya Rajapakse gave orders to kill those who LTTE ers who came to surrender during the last phase of the war.


The General told this when answering a question raised by a media personnel with reference to a news item appearing in today’s Sunday Leader newspaper.


He told he has been misquoted in the news. The question asked from me was what action Gotabaya and Basil Rajapakse took when several LTTE leaders were preparing to come forward with white flags to surrender on 17th May 2009 after Basil and Gotabaya were informed of such a move by the LTTE leaders through the Norwegians.?


The answer I gave was, ‘I did not know the story of the LTTE leaders trying to surrender carrying the white flags. I came to know of this later through the media. That was known only between the two of them , as expressed by the media. T he media revealed to me , the Defense Secretary had instructed a high officer in the war operations not to allow anyone to escape whether they came with or without a white flag.
This is a story heard by you from others in the same way as I heard. Due to the security and safety of the media personnel who told me this , I cannot disclose his name. These details were revealed to me by a Media personnel who was on the battlefield on that day. The Defense secretary has instructed the high Army Officer over the phone.’

0 விமர்சனங்கள்:

BBC தமிழோசை

மீனகம்

தமிழ் அரங்கம்

அலைகள்

Nankooram

நெருடல்

About This Blog

Velupillai Prabhakaran

The rest of the world might never understand the violence Velupillai Prabhakaran stood for, but its imprint on Sri Lanka is wide and deep. For 26 years, the elusive leader of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) had waged war with the government to win an independent homeland, or eelam, for the island's Tamil minority. The struggle claimed more than 70,000 lives--including, on May 18, Prabhakaran's. The government says he was killed, along with 17 of his trusted lieutenants, while fleeing an army ambush.

Prabhakaran, 54, was born to a middle-class family on the Jaffna Peninsula. Incensed by discrimination against Tamils and radicalized by a militant grade-school teacher, Prabhakaran founded the LTTE in 1976, a year after a group he headed claimed responsibility for killing Jaffna's mayor. By 1983 the guerrilla movement--which pioneered suicide bombings and the recruitment of child soldiers--escalated the fighting into a civil war.

At the height of his power earlier this decade, Prabhakaran led a de facto government that controlled vast swaths of territory and boasted its own systems of taxes, roads and courts. As the army closed in, he allegedly used thousands of Tamil civilians as human shields. By the final days, just 250 LTTE members remained. They died too, along with the dream of eelam.

Blog Archive

சினிமா தகவல்கள்

வீரகேசரி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Puthinam

அதிர்வு இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

குளோபல் தமிழ் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

சங்கதி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

கூகிள் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Thatstamil - தற்ஸ்தமிழ்

தமிழ்செய்தி இணையம்

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP  

^ Scroll to Top