இன்று:
 
தேர்தல் முடிவுகள் 2010 Presidential Election Results - 2010

Tuesday, January 5, 2010

தமிழ் தேசிய கூட்டணியினர் சரத்பொன்சேகாவிற்கு ஆதரவு அளிக்க முடிவு எடுத்துள்ளனர்

S.Lanka's main Tamil party backs ex-general


COLOMBO (AFP) – Sri Lanka's main minority Tamil party on Monday backed the main opposition presidential candidate, Sarath Fonseka, who as army chief led the offensive that crushed Tamil rebels last year, officials said.


Fonseka, a former four-star general who quit in November following differences with his political boss President Mahinda Rajapakse, pledged in a letter to end a state of emergency if he was elected in the January 26 vote.


The moderate Tamil National Alliance (TNA) agreed to back Fonseka's campaign after he signed a three-page programme that he hopes to implement in the island's former war zone, a party official said.


"We have decided to support General Fonseka, but a formal announcement will be made on Tuesday," said the TNA official, who declined to be named. The TNA has 21 seats in Sri Lanka's 225-member parliament.


In his letter, a copy of which was seen by AFP on Monday, Fonseka promised to free Tamil detainees within a month if no charges had been brought against them.


The former military chief, who is credited with leading the military drive against the separatist Tamil Tigers, also promised to establish a completely civilian administration.


"Full restoration of all institutions of civil administration from the office of village headman upwards will be free from military, police and political interference," the letter to the TNA said.


The TNA was at one time seen as a proxy of the Tamil Tigers who were crushed in May with the elimination of the rebels' military leadership after 37 years of fighting.


Fonseka pledged to end the state of emergency which had been in force since March 1983, largely to deal with Tamil rebels as well as militants among the majority Sinhalese.


The emergency gives sweeping powers to security forces to arrest and detain suspects for long periods without trial. France has led international calls on Sri Lanka to end the emergency after the ethnic conflict ended in May.


Rajapakse called the January poll in a bid to capitalise on the victory over the separatist Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) who launched their campaign for a Tamil homeland in 1972.


Fonseka and Rajapakse have been at loggerheads since the end of the conflict. Fonseka quit after accusing the government of sidelining him and falsely suspecting him of trying to stage a coup.

0 விமர்சனங்கள்:

BBC தமிழோசை

மீனகம்

தமிழ் அரங்கம்

அலைகள்

Nankooram

நெருடல்

About This Blog

Velupillai Prabhakaran

The rest of the world might never understand the violence Velupillai Prabhakaran stood for, but its imprint on Sri Lanka is wide and deep. For 26 years, the elusive leader of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) had waged war with the government to win an independent homeland, or eelam, for the island's Tamil minority. The struggle claimed more than 70,000 lives--including, on May 18, Prabhakaran's. The government says he was killed, along with 17 of his trusted lieutenants, while fleeing an army ambush.

Prabhakaran, 54, was born to a middle-class family on the Jaffna Peninsula. Incensed by discrimination against Tamils and radicalized by a militant grade-school teacher, Prabhakaran founded the LTTE in 1976, a year after a group he headed claimed responsibility for killing Jaffna's mayor. By 1983 the guerrilla movement--which pioneered suicide bombings and the recruitment of child soldiers--escalated the fighting into a civil war.

At the height of his power earlier this decade, Prabhakaran led a de facto government that controlled vast swaths of territory and boasted its own systems of taxes, roads and courts. As the army closed in, he allegedly used thousands of Tamil civilians as human shields. By the final days, just 250 LTTE members remained. They died too, along with the dream of eelam.

Blog Archive

சினிமா தகவல்கள்

வீரகேசரி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Puthinam

அதிர்வு இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

குளோபல் தமிழ் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

சங்கதி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

கூகிள் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Thatstamil - தற்ஸ்தமிழ்

தமிழ்செய்தி இணையம்

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP  

^ Scroll to Top