இன்று:
 
தேர்தல் முடிவுகள் 2010 Presidential Election Results - 2010

Tuesday, October 27, 2009

Indonesian Youths reject Sri Lanka asylum seekers' arrival

KIJANG, Riau Island Province, Oct 27 (Bernama) -- More than ten youths claiming to represent Kijang young people, here on Tuesday, staged a rally rejecting the arrival of Sri Lankan asylum seekers, Indonesia's Antara news agency reported.


They carried posters with texts reading "Reject Sri Lanka immigrants. Riau Island is not an accommodation centre."


La Ode Abdul Mukmin, coordinator of the rally, said the government must turn down the Sri Lanka immigrants because Indonesia is not an accommodation centre foreign immigrants.


"They were arrested in Australian waters, so why they have to be taken to Tanjungpinang immigration detention center?," he said.


The government must think about it so that in the future Indonesia would not become a country accommodating asylum seekers, he said.


He said it was not clear whether they would later stay for good in Bintan or be returned to Sri Lanka, while people in Bintan were facing unemployment problem.


Australian customs ship Oceanic Viking carrying 78 Sri Lanka asylum seekers were still in Tembora Laut Isle waters, Kijang, with a tight guard of Indonesian warship KRI Kelabang.


The ship was expected to moor at Sri Bayintan Kijang harbour, on Tuesday but there was no confirmation so far.


In the face of criticism for Canberra's adoption of a so-called "Indonesian solution", Australian Prime Minister Kevin Rudd argued the settlement and processing of asylum seekers in Indonesia was aimed at preventing tragedy on the high seas.


-- BERNAMA

0 விமர்சனங்கள்:

BBC தமிழோசை

மீனகம்

தமிழ் அரங்கம்

அலைகள்

Nankooram

நெருடல்

About This Blog

Velupillai Prabhakaran

The rest of the world might never understand the violence Velupillai Prabhakaran stood for, but its imprint on Sri Lanka is wide and deep. For 26 years, the elusive leader of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) had waged war with the government to win an independent homeland, or eelam, for the island's Tamil minority. The struggle claimed more than 70,000 lives--including, on May 18, Prabhakaran's. The government says he was killed, along with 17 of his trusted lieutenants, while fleeing an army ambush.

Prabhakaran, 54, was born to a middle-class family on the Jaffna Peninsula. Incensed by discrimination against Tamils and radicalized by a militant grade-school teacher, Prabhakaran founded the LTTE in 1976, a year after a group he headed claimed responsibility for killing Jaffna's mayor. By 1983 the guerrilla movement--which pioneered suicide bombings and the recruitment of child soldiers--escalated the fighting into a civil war.

At the height of his power earlier this decade, Prabhakaran led a de facto government that controlled vast swaths of territory and boasted its own systems of taxes, roads and courts. As the army closed in, he allegedly used thousands of Tamil civilians as human shields. By the final days, just 250 LTTE members remained. They died too, along with the dream of eelam.

Blog Archive

சினிமா தகவல்கள்

வீரகேசரி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Puthinam

அதிர்வு இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

குளோபல் தமிழ் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

சங்கதி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

கூகிள் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Thatstamil - தற்ஸ்தமிழ்

தமிழ்செய்தி இணையம்

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP  

^ Scroll to Top