இன்று:
 
தேர்தல் முடிவுகள் 2010 Presidential Election Results - 2010

Thursday, January 28, 2010

சரத்பொன்சேகா அவுஸ்திரேலியாவில் தற்காலிக அரசியல் தஞ்சம்????

Australian asylum bid for Colombo general Sarath Fonseka

FORMER Sri Lankan army chief Sarath Fonseka has said he will consider seeking temporary asylum in Australia following his election defeat this week in presidential polls he claims were rigged by the government.
In an interview with The Australian at his home in Colombo yesterday, the former Sri Lankan army chief turned presidential challenger said he had spoken to the US and British embassies in Sri Lanka and was also planning to speak to the Australian high commissioner about the possibility of temporary asylum.


But the man credited with winning the war against the rebel Tamil Tigers last May - along with his former commander-in-chief, President Mahinda Rajapakse, revealed he was being prevented from leaving the country.


In the wake of Tuesday's polls - in which Mr Rajapakse won a second six-year presidential term this week by a large, and largely unexpected, margin of 1.8 million votes - he accused the government of rigging the election and abusing state resources.


He has also accused it of orchestrating his assassination by withdrawing his security detail, and hinted he would seek temporary political asylum in another country.


When asked whether he had considered Australia as an option, he replied: "It's a good place to go. I have not spoken to the Australian embassy yet; they may give me a visa but (the government) won't allow me to leave."


He also confirmed he had spoken to staff at the US and British embassies in Sri Lanka. "There's no charge, no case filed against me (but) they said I can't leave the country..


"In this country, the President interferes with the judiciary, interferes with law and order."


General Fonseka looked relaxed despite the drama of the previous day in which he accused the military of putting him under house arrest in an upscale Colombo hotel.


He said he intended to contest Sri Lanka's parliamentary elections in April - potentially as leader of a new political party - in what could be tacit acceptance that his bid to have this week's elections annulled has little chance of success.


Many analysts yesterday predicted the size of the President's victory would prove decisive in upcoming parliamentary elections and cement his hold on power. But General Fonseka told The Australian: "There's been computer manipulation from the accounting centre to the electoral commission.


"We have a lot of evidence so we're going to file a Supreme Court case; after that we will try to get the results declared null and void and go for a recount."


Yesterday, a victorious Mr Rajapakse vowed to put tensions with Western critics behind him and transform his war-ravaged nation into a development and tourism hub after his landslide win in Sri Lanka's first post-conflict presidential election.


But he warned Western nations against pushing for an international inquiry into alleged war crimes committed by both sides in the last months of the civil war with the separatist Tamil Tigers. "The overwhelming mandate given in this election has given the answer to these critics," he said in a statement yesterday.


The Australian

0 விமர்சனங்கள்:

BBC தமிழோசை

மீனகம்

தமிழ் அரங்கம்

அலைகள்

Nankooram

நெருடல்

About This Blog

Velupillai Prabhakaran

The rest of the world might never understand the violence Velupillai Prabhakaran stood for, but its imprint on Sri Lanka is wide and deep. For 26 years, the elusive leader of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) had waged war with the government to win an independent homeland, or eelam, for the island's Tamil minority. The struggle claimed more than 70,000 lives--including, on May 18, Prabhakaran's. The government says he was killed, along with 17 of his trusted lieutenants, while fleeing an army ambush.

Prabhakaran, 54, was born to a middle-class family on the Jaffna Peninsula. Incensed by discrimination against Tamils and radicalized by a militant grade-school teacher, Prabhakaran founded the LTTE in 1976, a year after a group he headed claimed responsibility for killing Jaffna's mayor. By 1983 the guerrilla movement--which pioneered suicide bombings and the recruitment of child soldiers--escalated the fighting into a civil war.

At the height of his power earlier this decade, Prabhakaran led a de facto government that controlled vast swaths of territory and boasted its own systems of taxes, roads and courts. As the army closed in, he allegedly used thousands of Tamil civilians as human shields. By the final days, just 250 LTTE members remained. They died too, along with the dream of eelam.

Blog Archive

சினிமா தகவல்கள்

வீரகேசரி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Puthinam

அதிர்வு இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

குளோபல் தமிழ் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

சங்கதி இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

கூகிள் இணையதள செய்தி தலைப்புகள்

Thatstamil - தற்ஸ்தமிழ்

தமிழ்செய்தி இணையம்

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP  

^ Scroll to Top